Privacyverklaring Agatha Zorg

 Agatha Zorg respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Agatha Zorg.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Agatha Zorg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Agatha Zorg, en/of omdat u deze zelf aan Agatha Zorg verstrekt. Agatha Zorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer
 • Aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken (zie onderstaande)

Extra zorggegevens
Indien u zorg nodig heeft kan Agatha Zorg meer gegevens over u verwerken:

 • Geboortedatum
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Verzekeringsnummer
 • BSN nummer (sofinummer)
 • Uren zorg per dag
 • ZIN (WLZ of ZZW) – PGB – Particulier
 • Naam thuiszorg organisatie
 • Telefoonnummer thuiszorgorganisatie
 • Thuiszorg relatienummer
 • Naam contactpersoon thuiszorgorganisatie
 • Naam contactpersoon thuis (familie, anderen)
 • Korte omschrijving ziektebeeld
 • Wat voor zorg ontvangt u
 • Wanneer en hoelang ontvangt u zorg:
 • Voorkeurstijd(en)
 • Welke hulpmiddelen heeft u nodig?

Waarom Agatha Zorg gegevens nodig heeft
Agatha Zorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over uw contactaanvraag of boeking.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang Agatha Zorg gegevens bewaart
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk voor u te kunnen doen of om het voort te zetten na een pauze. Agatha Zorg zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen met anderen
Agatha Zorg zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkersovereenkomst
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Agatha Zorg, sluit Agatha Zorg een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Agatha Zorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 • indien van toepassing vul bedrijfsnaam in

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@agathazorg.nl. In sommige gevallen vraagt Agatha Zorg hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. Agatha Zorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Agatha Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Agatha Zorg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Agatha Zorg op.

Agatha Zorg is als volgt te bereiken:

Telefoon: 020 – 22 33 379
Mobiel: 06 16 31 25 96
E-mailadres: info@agathazorg.nl

Adres: Pieter Calandlaan 14-3, 1065 KM  Amsterdam

AGB Code: 4147901
KvK: 66472245

Wijzigen van deze privacyverklaring
Agatha Zorg mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 mei 2020.

De Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. Op hun website geeft de AP veel informatie over de AVG. Bekijk bijvoorbeeld de algemene informatie over de AVG of de AVG in een notendop.